Matoaca, Virginia — Earthquakes

Earthquakes Near Matoaca, Virginia

A list of all earthquakes centered near Matoaca, Virginia over the last 40 years. Data courtesy of USGS: Global Earthquake Search.

Nearest Earthquakes by Distance
# Earthquake Distance
1.1986-12-10 - Mag. 2.50 (mblg)24.5 mi.
2.2009-07-07 - Mag. 2.30 (mblg)29.5 mi.
3.2000-04-29 - Mag. 2.50 (mblg)32.5 mi.
4.2003-12-09 - Mag. 4.50 (mb)33.9 mi.
5.2010-10-30 - Mag. 2.40 (md)34.9 mi.
6.2007-08-05 - Mag. 2.10 (mblg)35.3 mi.
7.2012-10-07 - Mag. 2.20 (md)37.2 mi.
8.1988-08-27 - Mag. 2.70 (mblg)37.4 mi.
9.2012-02-27 - Mag. 1.90 (md)38.4 mi.
10.2011-12-09 - Mag. 2.20 (md)38.4 mi.
11.2003-11-06 - Mag. 2.60 (mblg)40.3 mi.
12.2012-03-16 - Mag. 2.30 (mblg)42.5 mi.
13.1991-03-15 - Mag. 3.80 (mblg)43 mi.
14.2010-10-02 - Mag. 3.00 (mblg)43 mi.
15.2012-06-04 - Mag. 2.00 (md)43.6 mi.
16.1995-08-03 - Mag. 2.60 (md)45.2 mi.
17.2011-08-24 - Mag. 3.40 (mblg)48.5 mi.
18.2009-08-02 - Mag. 2.30 (mblg)48.6 mi.
19.2003-05-05 - Mag. 3.90 (mblg)48.7 mi.
20.1998-10-21 - Mag. 3.80 (mblg)50 mi.
Earthquake Locations