Exeter, California — Swamps

Swamps Near Exeter, California

Nearest Swamps by Distance
# Swamp Distance
1.Tulare Swamp65.6 mi.
2.Tule Lake65.8 mi.
3.Sangers Slough74.2 mi.
4.Mill Potrero (historical)99.7 mi.
5.Olson Pond107.5 mi.
6.Warden Lake115 mi.
7.Pismo Lake115.8 mi.
8.Sweet Springs Marsh116.8 mi.
9.Cottonball Marsh121.3 mi.
10.Barka Slough129 mi.
Swamp Locations